Lithe Divorce - Bad Blood

Så mycket enklare

Det är så mycket enklare att få de uppdragen utförda som man anlitar andra firmor för idag, de har direkt rätt maskiner som behöver. Nu så ska vi till exempel få lite tunga lyft utföra i Kungälv och då så behöver vi få en pallyftare på plats, och det kommer nog inte att bli några som helst problem. Det företaget som vi har anlitat har en mängd olika maskiner i sin maskinpark, så de kan direkt plocka fram den som vi behöver. Det är verkligen smidigt, för då så behöver det inte blir något avbrott i arbetet.

Children's party

We're having a little party here at home in a few weeks and now I'm on and prepare everything to be done before it. The kids have been nagging really long time that they want a party and now it's time for that. So I wrote a long list of everything I need for this party and I almost forgot to write down paper cups. it is as smooth and easy to have everything in plastic or paper and you need not worry that children will break the glass and then I do not wash all the glasses and plates ...